Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-30 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:39

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:39
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från regeringen
Statssekreterare Dan Eliasson informerar inför
ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor
den 1-2 juni 2006.

Material bifogas.

2. Dagens protokoll
Uppdrag åt presidiet att justera dagens protokoll.

3. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 11, 16 och 18 maj 2006.

4. EU-frågor

5. Inkomna skrifter

6. Övriga frågor

Bifogade handlingar

1. Enkät
2. Inbjudan från BRÅ

Bilagor