Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-15 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 8 november 2005.

2. Kriminalvården
(Preliminär justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1
Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 4, volym 3
anslaget 4:6.
-TL-

Utkast till utskottets betänkande JuU1 i denna del bifogas.

3. Maskeringsförbud
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:11 Maskerings-
förbud jämte motioner.
-TL-

PM, propositionen, motionerna samt
konstitutionsutskottets yttrande bifogas.

4. Kompetens och bemötandefrågor
Behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen
för 2006, utgiftsområde 4, volym 3 jämte motioner.
-TL-

PM, recit och motionshäfte bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 17 november kl. 09.30)

Bilagor