Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2008-02-19 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista

Justitieutskottet 2007/08:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5 Andrakammarsalen

Föredragningslista

1. Offentlig utfrågning
Offentlig utfrågning om organiserad brottslighet

Program och deltagarförteckning bifogas.


Anm.
Underlag inför utfrågningen har tidigare delats ut vid utskottets sammanträde tisdagen den 12 februari 2008. Underlaget med sökbara länkar till materialet finns även elektroniskt i utskottsdatabasen i Notes.

Bilagor