Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista

Justitieutskottet 2007/08:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 3 april 2008.

2. Kriminalvårdsfrågor (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2007.
-CB-

Utkast till utskottets betänkande 2007/08:JuU14 bifogas.

3. Godkännande av Prümrådsbeslutet
Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:83 Godkännande av Prümrådsbeslutet jämte motioner (JuU20).
-MM-

Proposition, motioner och PM bifogas.

4. EU-frågor

5. Inkomna skrifter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 10 april 2008 kl. 10.00.


Bilagor