Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista

Justitieutskottet 2007/08:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 8 och den 10 april 2008.

2. En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens skrivelse 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation jämte motioner (JuU19).
-LF-

Utkast till utskottets betänkande 2007/08:JuU19 bifogas.

3. Passmyndigheter utomlands (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:66 Passmyndigheter utomlands (JuU17).
-MM-

Utkast till utskottets betänkande 2007/08:JuU17 bifogas.

4. Riksdagens skrivelser till regeringen (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen, såvitt avser justitieutskottets beredningsområde.
-SS-

Omedelbar justering.

5. En nationell strategi för att möta hotet från terrorism
Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2007/08:64 Nationellt ansvar och internationellt engagemang - En nationell strategi för att möta hotet från terrorism jämte motioner samt yttranden.
-PFZ-

Skrivelsen, PM, motioner och yttranden bifogas.

6. Utlåtanden över kommissionens meddelanden om terrorism och sprängämnessäkerhet
Utskottet behandlar kommissionens meddelanden om upptrappning av kampen mot terrorism (KOM(2007)649) och meddelande om bättre sprängsäkerhet (KOM(2007)651).
-PFZ-

Meddelanden, PM och yttrande bifogas.

7. EU-frågor

8. Inkomna skrifter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 24 april 2008 kl. 10.00.


Bilagor


Arbetsplan 4