Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-06 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista

Justitieutskottet 2007/08:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 22 och den 24 april 2008.

2. Godkännande av Prümrådsbeslutet (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:83 Godkännande av Prümrådsbeslutet jämte motioner (JuU20).
-MM-

Yttrande från konstitutionsutskottet samt utkast till utskottets betänkande 2007/08:JuU20 bifogas.

3. Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:53 Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri jämte motioner och yttrande.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande 2007/08:JuU26 bifogas.

4. En nationell strategi för att möta hotet från terrorism (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens skrivelse 2007/08:64 Nationellt ansvar och internationellt engagemang - En nationell strategi för att möta hotet från terrorism jämte motioner samt yttranden.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande 2007/08:JuU30 bifogas.

5. Utlåtanden över kommissionens meddelanden om terrorism och sprängämnessäkerhet (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av kommissionens meddelanden om upptrappning av kampen mot terrorism (KOM (2007) 649) och meddelande om bättre sprängsäkerhet (KOM (2007) 651).
-PFZ-

Utkast till utskottets utlåtande 2007/08:JuU32 bifogas.

6. Rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:84 Rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen jämte motioner.
-CB-

PM, propositionen och motioner bifogas.

7. EU-frågor

8. Inkomna skrifter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 maj 2008 kl. 10.00: information om pågående ärenden inom EU.
Nästa sammanträde för ärendebehandling: tisdagen den 13 maj kl. 10.00.


Bilagor