Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:29

Föredragningslista

Justitieutskottet 2007/08:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:29
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 13 maj 2008.

2. Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:144 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (JuU24).
-PFZ-

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 22 maj 2008 kl. 10.00.

- - -
Efter sammanträdet tisdagen den 20 maj besök på Ekobrottsmyndigheten kl. 11.00-13.30 (inkl. lunch). Adress Hantverkargatan 15, se www.ekobrottsmyndigheten.se.


Bilagor