Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2008-12-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista

Justitieutskottet 2008/09:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 18 och den 20 november 2008.

2. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009, utgiftsområde 4, volym 3.
-CB,-MLS, SS-

Utkast till utskottets betänkande 2008/09:JuU1 bifogas.

3. Inhämtande av yttrande från annat utskott
Behandling av fråga om inhämtande av yttrande från finansutskottet över proposition 2008/08:70 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet jämte de motioner som kan komma att väckas till följd av propositionen.
-KS-

Propositionen bifogas.

Omedelbar justering.

4. EU-frågor

5. Inkomna skrifter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 9 december 2008.

Bilagor