Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2008-12-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista

Justitieutskottet 2008/09:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök från Australiens ambassad
Vice konsul Tara Leaney lämnar en allmän information om Australien.

2. Besök från Nya Zeelands ambassad (ca 11.45)
Ambassadör Barbara Bridge lämnar en allmän information om Nya Zeeland.

3. Övriga frågor inför resan

4. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 16 december 2008.

Bilagor