Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2008-12-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista

Justitieutskottet 2008/09:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 2 december 2008.

2. Besök från Brottsförebyggande rådet (ca 45 min)
Generaldirektör Jan Andersson med medarbetare informerar.

3. Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål jämte motioner (JuU4).
-CB,MLS-

PM, skrivelsen, yttranden och motionshäfte bifogas.

4. Mottagande av motioner
Fråga om mottagande av motionerna 2008/09:Sf319 yrkande 9, 2008/09:Sf368 yrkande 17, 2008/09:Ju466 yrkande 13 och 2008/09:Ju467 yrkande 11, alla från socialförsäkringsutskottet.

Motionerna bifogas.

Omedelbar justering.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 22 januari 2009.
Direkt efter sammanträdet lämnas biljetter och information inför resan i januari.

Bilagor


JO-beslut