Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-19 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista

Justitieutskottet 2008/09:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Justitiedepartementet inför det svenska ordförandeskapet i EU
Justitieminister Beatrice Ask informerar.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 14 maj 2009.

3. En ny länsrättsorganisation (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans jämte motioner.
-CB,MLS-

Utkast till utskottets betänkande 2008/09:JuU23 bifogas.

4. Tilläggsbudget (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över 2009 års proposition om vårtilläggsbudget.
-KS-

Utkast till utskottets yttrande 2008/09:JuUy2 bifogas.

5. Liechtensteins associering till Schengenregelverket (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/9:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket jämte motion.
-PFZ-
Utkast till utskottets betänkande 2008/09:JuU28 bifogas.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 28 maj 2009 kl. 10.00.

Bilagor