Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2009-12-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 8 december 2009.

2. Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:50 Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott jämte motioner från allmänna motionstider (JuU10).
-CB-

PM, motionshäfte och proposition bifogas.

3. Straffrättsliga frågor
Utskottet behandlar motioner från de allmänna motionstiderna 2007, 2008 och 2009 (JuU7).
-AB-

PM och recit bifogas. Motionshäfte har tidigare delats i facken.

4. Processrättsliga frågor
Utskottet behandlar motioner från de allmänna motionstiderna 2008 och 2009 (JuU12).
-HL-

PM och recit bifogas. Motionshäfte har tidigare delats i facken.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 17 december 2009 kl. 08.00.

Bilagor