Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2010-02-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:18

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 11 februari 2010.

2. Unga lagöverträdare (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av Riksrevisionens styrelses redogörelse angående hanteringen av unga lagöverträdare 2009/10:RRS8 samt motioner från allmänna motionstiden 2009.
-HL-

Utkast till utskottets betänkande JuU11 bifogas.

3. Barnpornografibrottet
Behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet (JuU3y).
-CB-

PM och proposition och motioner bifogas.

4. En nedre promillegräns för sjöfylleri
Behandling av fråga om yttrande till civilutskottet över regeringens proposition 2009/10:76 En nedre promillegräns för sjöfylleri jämte motioner (JuU4y)
-AB-

PM, proposition och motioner bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 18 februari 2010 kl. 10.00.

Bilagor