Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 18 februari 2010.

2. Barnpornografibrottet (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet jämte motioner.
-CB-

Utkast till utskottets yttrande JuU3y bifogas.

3. En nedre promillegräns för sjöfylleri (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av fråga om yttrande till civilutskottet över regeringens proposition 2009/10:76 En nedre promillegräns för sjöfylleri jämte motioner.
-AB-

Utkast till utskottets yttrande JuU4y bifogas.

4. Inhämtande av yttrande från annat utskott
Behandling av fråga om inhämtande av yttrande från konstitutionsutskottet över proposition 2009/10:85 Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet jämte motioner väckta under den allmänna motionstiden 2009.
-PFZ-

Motionerna bifogas.
Omedelbar justering.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 9 mars 2010 kl. 10.00.

Bilagor