Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-09 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Överläggning med regeringen
Överläggning enligt 10 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen angående initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern.

Underlag bifogas.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 2 mars 2010.

3. EU-frågor

4. Inkomna skrifter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 11 mars 2010 kl. 10.00.

Bilagor