Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Fråga om yttrande
Behandling av fråga om yttrande till civilutskottet över regeringens proposition 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare (JuU5y).
-MK-

PM, proposition och motion bifogas.

2. Fråga om yttrande
Behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2009/10:75 Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen.
-SS-

PM och delar av skrivelsen bifogas.

3. EU-frågor

4. Inkomna skrifter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 15 april 2010 kl. 08:30.OBS Tiden!

Bilagor