Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:37

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:37
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök från Riksrevisionen
Riksrevisor Eva Lindström med medarbetare presenterar rapporterna om inställda huvudförhandlingar i brottmål och om hanteringen av mängdbrott.
Sammanfattningar av rapporterna bifogas.

2. Protokollsjustering
Protokoll från sammanträdet den 3 juni 2010.
Protokoll bifogas.

3. Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av Europeiska kommissionens meddelande Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna - Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM(2010) 171 (JuU31).
-PFZ-
Utkast till utskottets utlåtande 2009/10:JuU31 bifogas.

4. Uppdrag att justera protokoll
Beslut om att ge ordföranden i uppdrag att justera dagens protokoll.

5. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 30 september 2010 kl. 10.00 (RIF-rådsinformation).

Bilagor