Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2009-10-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 13 oktober 2009.
I protokollet finns yttranden till finansutskottet över tilläggsbudgeten och ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

2. Den enskildes val av rättsligt biträde
Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:232 Den enskildes val av rättsligt biträde (JuU6).
-HL-

PM och propositionen bifogas.

3. Immunitet och privilegier för Europol
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:13 Immunitet och privilegier för Europol (JuU8).
-PFZ-

PM och propositionen bifogas.

4. Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:23 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (JuU9).
-PFZ-

PM bifogas.

Motionstiden går ut den 16 oktober 2009. Eventuella motioner kommer att skickas ut elektroniskt efter kl. 16.30 samma dag samt delas vid sammanträdet.

5. Övertagande av motion från annat utskott
Fråga om övertagande av motion 2009/10:K341 från konstitutionsutskottet.
-AB-

Motionen bifogas.

Omedelbar justering.

6. Överlämnande av motionsyrkande till annat utskott
Fråga om överlämnade av motion 2009/10:Sf211 yrkande 38 till Socialförsäkringsutskottet.
-AB-

Utdrag ur motionen bifogas.

Omedelbar justering.

7. EU-frågor

8. Inkomna skrifter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 5 november 2009 kl. 10.00.

Bilagor