Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2005-04-28 kl. 09:30

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista

Justitieutskottet 2004/05:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 21 april 2005.

2. Förverkande vid brott, m.m. (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2004/05:135
Utökade möjligheter att förverka utbyte av och
hjälpmedel vid brott m.m. jämte motioner.
-MM-

Utkast till utskottets betänkande JuU31 bifogas.

3. Tillträdesförbud (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2004/05:77
Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
jämte motioner.
-RK-

Utkast till utskottets betänkande JuU32 bifogas.

4. Nordiska kulturfonden
Behandling av proposition 2004/05:49 Immunitet
och privilegier för Nordiska kulturfonden.

Propositionen och PM bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 10 maj 2005 kl. 10.30).


Bilagor