Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2005-05-26 kl. 09:30

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista

Justitieutskottet 2004/05:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från regeringen
Statssekreterare Dan Eliasson informerar inför
ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor
samt räddningstjänsten den 2-3 juni 2005.

Material bifogas.

2. Lag om erkännande och verkställighet
inom EU av frysningsbelsut
(justering)
Fortsatt behandling av proposition 2004/05:115
Lag om erkännande och verkställighet inom
Europeiska unionen av frysningsbeslut.
-SF-

Utkast till utskottets betänkande JuU34 bifogas.

3. Avtal med Amerikas förenta stater om
utlämning och om internationell rättslig hjälp
i brottmål
(justering)
Fortsatt behandling av proposition 2004/05:46
Avtal med Amerikas förenta stater om utlämning
och om internationell rättslig hjälp i brottmål.
-US-

Utkast till utskottets betänkande JuU35 bifogas.

4. EU-frågor

5. Inkomna skrifter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 31 maj 2005 kl. 10.30).

Bilagor