Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2005-06-16 kl. 08:00

Utskottsmöte 2004/05:39

Föredragningslista

Justitieutskottet 2004/05:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:39
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 31 maj, 2, 8 och
14 juni 2005.

2. Yttrande till annat utskott
Behandling av fråga om yttrande till socialförsäkrings-
utskottet över proposition 2004/05:170 Ny instans-
och processordning i utlännings- och medborgarskaps-
ärenden.
-AA-

Propositionen och PM bifogas.Eventuella motioner
delas i facken på kvällen den 15 juni.

3. Överlämnande av proposition
(omedelbar justering)
Behandling av fråga om överlämnande till konstitutions-
utskottet av proposition 2004/05:167 Ändringsprotokoll
till Europakonventionen- en effektivare Europadomstol .

4. EU-frågor

5. Inkomna skrifter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 9 augusti 2005 kl. 10.30).

Bifogade skrivelser

1. Nordiska rådet
2. Rädda Barnen
3. Inbjudan till BRÅ

Bilagor