Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-06 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från regeringen
Statssekreterare Dan Eliasson informerar inför
ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor
den 12-13 oktober 2005.

Material bifogas.

2. Övriga frågor
a)
Konferens om parlamentarisk granskning av
rättsligt och polisiärt samarbete inom EU,
Bryssel den 17-18 oktober 2005.

Program bifogas.

b) Konferens om terrorism,
Moskva den 18-19 oktober 2005

Program bifogas.

3. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 11 oktober 2005 kl.10.30)

Bilagor