Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-17 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 10 november 2005.

2. Hyres- och arrendeärenden (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:10 En effektivare
prövning av hyres- och arrendenämnden jämte motioner.
-TL-

Utkast till utskottets betänkande JuU4 samt motion bifogas.

3. Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten
(preliminär justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1 Budget-
propositionen för 2006, utgiftsområde 4, volym 3, anslagen 4:3
och 4:4.
-KS-

Utkast till utskottets betäkande JuU1 i denna del bifogas.

4. Brottsoffermyndigheten, Ersättning för skador
p.g.a. brott
(preliminär justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1 Budget-
propositionen för 2006, utgiftsområde 4, volym 3, anslagen
4:10 och 4:11.
-TL-

Utkast till utskottets betänkande JuU1 i denna del bifogas.

5. Inledning, utgiftsramen och anslagen
Behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen
för 2006, utgiftsområde 4, volym 3.
-KS-

Utkast och PM bifogas.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 22 november kl. 10.30).

Följande handling bifogas

1. Program till utfrågning (missbruksvård) den 24 november

Bilagor