Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-24 kl. 08:30

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Maskeringsförbud (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:11
Maskeringsförbud jämte motioner.
-TL-

Utkast till utskottets betänkande JuU3 bifogas.

2. Polisorganisationen, Säkerhetspolisen
(preliminär justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1
Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 4,
volym 3, anslagen 4:1 och 4:2.
-MM-

Utkast till utskottets betänkande JuU1 i denna del bifogas.

3. Inledning, utgiftsramen och anslagen
(preliminär justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1
Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 4,
volym 3.
-KS-

Utkast till utskottets betänkande JuU1 i denna del bifogas.

4. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motionerna 2002/03:U236 yrkande1
av Lennart Hedquist m.fl. (m, kd)och 2003/04:Kr221
av Annelie Enochson (kd) från Kulturutskottet.
-KS-

Utdrag ur motionerna bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 1 december kl. 09.30).

9. Information från regeringen
Chefsförhandlaren Lars Werkström informerar inför minister-
rådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänst
den 1-2 december 2005.

Material bifogas.

OBS!
kl. 10.00 Utfrågning om missbruksvård i Förstakammarssalen

Bilagor