Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2005-12-01 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök från Statens institutionsstyrelse
Generaldirektören Ewa Persson Göransson informerar.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 17, 22 och 24 november 2005.

3. Fängelse på livstid
Behandling av proposition 2005/06:35 Lag om omvandling
av fängelse på livstid jämte motioner.
-MM-

PM, propositionen och motioner bifogas.

4. Kustbevakningen
Behandling av proposition 2005/06:33 En möjlighet för
Kustbevakningen att förelägga ordningsbot.
-MG-

PM och propositionen bifogas.

5. Narkotikaprekursorer
Behandling av proposition 2005/06:42 Olovlig befattning
med narkotikaprekursorer.
-MG-

PM och propositionen bifogas.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 6 december kl. 08.00).

Bilagor