Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-09 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 31 januari 2006.

2. Företagsbot
Behandling av proposition 2005/06:59 Företagsbot.
-LF-

Propositionen och PM bifogas.

3. Sammansatt utskott
Val av deputerande till sammansatt justitie- och
socialutskott (JuSoU).
-TL-

PM bifogas.

Omedelbar justering.

4. EU-frågor

5. Inkomna skrifter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 14 februari kl. 10.30).

Följande handlingar bifogas

1. Arbetsplan
2. Skrivelse från Nordiska rådet 2005
3. Skrivelse från Riksdagens internationella kansli
Bilagor