Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-16 kl. 08:30

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från regeringen
Departementsrådet Mikael Tollerz informerar inför
ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor
den 20-21 februari 2006.

Material bifogas.

2. Kl. 10.00-12.00
Utfrågning om tillgången på narkotika
Offentlig utfrågning om tillgången på narkotika
gemensamt med socialutskottet.
Plats: Skandiasalen.

Program bifogas.

3. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 21 februari 2006 kl. 10.30).

Bilagor