Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-23 kl. 08:30

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 16 februari 2006.

2. Polisfrågor
Behandling av motioner från allmänna motionstiden
2004 och 2005.
-MM-
(avsnittet Åtgärder mot människohandel, m.m.)
-JE-

PM, recit och motionshäfte bifogas.

3. Överlämnande av motion till annat utskott
Fråga om överlämnande av motion 2004/05:Ju349 till
lagutskottet.

Omedelbar justering.

4. Inkomna skrifter

5. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 7 mars 2006 kl. 10.30).

6. Kl. 09.00-12.00
Utfrågning om rattfylleri
Offentlig utfrågning om rattfylleri gemensamt med
trafikutskottet.
Plats: 1:a kammarsalen.

Bilagor