Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-09 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Särskild utlänningskontroll (justering)
Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:61 Särskild
utlänningskontroll.
-MM-

Utkast till utskottets betänkande JuU16 bifogas.

2. Fakultativt protokoll till Barnkonventionen
Behandling av proposition 2005/06:68 Fakultativt
protokoll till Barnkonventionen.
-MM-

PM och SoU3y bifogas.

3. EU-frågor

4. Inkomna skrifter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 14 mars kl. 10.30).

Obs! Kl. 10.30 Sammanträde med det sammansatta justitie-
och socialutskottet i RÖ7-44 (JuU:s sessionssal).

Följande handlingar bifogas

1. Material från utfrågningen den 16 februari om tillgången på
narkotika.

Bilagor