Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-23 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Straffrättsliga frågor (justering)
Fortsatt behandling av motioner från den allmänna
motionstiden 2004 och 2005.
-TL-

(avsnittet Människohandel och prostitution)
-JE-

Utkast till utskottets betänkande JuU22 bifogas.

2. Trafikbrott (justering)
Fortsatt behandling av motioner från den allmänna
motionstiden 2004 och 2005.
-MG-

Utkast till utskottets betänkande JuU23 samt utdrag
ur motion 2005/06:T380 yrkande 12 bifogas.

3. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2005/06:Fö218
yrkande 7 från försvarsutskottet.

Utdrag ut motionen bifogas.

Omedelbar justering.

4. EU-frågor

5. Inkomna skrifter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 4 april kl. 10.30)

OBS! Kl. 10.30 sammanträde med det sammansatta justitie-
och socialutskottet i RÖ4-50 (SoU:s sessionssal).

Bilagor