Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-20 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:30
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från regeringen
Statssekreterare Dan Eliasson informerar inför
ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor
den 27-28 april 2006.

Material bifogas.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 4 och 6 april 2006.

3. Snabbare handläggning av brottmål (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:119
Förlängning av försöksverksamheten med snabbare
handläggning av brottmål.
-LF-

Utkast till utskottets betänkande JuU24 bifogas.

4. Ökad kontroll av vapen (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:113
Ökad kontroll av vapen jämte motioner.
-TL-

Utkast till utskottets betänkande JuU29 bifogas.

5. Behandlingen av riksdagen skrivelser
Behandling av skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för
behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.
-FU-

Utdrag ur skrivelsen och PM bifogas.

6. Överlämnande av yrkande till annat utskott
Fråga om överlämnande av motionsyrkande
2005/06:Ju40 yrkande 8 av Johan Pehrson m.fl. (fp)
till utbildningsutskottet.

Motionen bifogas.

Omedelbar justering.

7. Överlämnande av yrkande till annat utskott
Fråga om överlämnande av motionsyrkande
2005/06:Ju332 yrkande 19 av Torkild Strandberg m.fl. (fp)
till konstitutionsutskottet.

Motionen bifogas.

Omedelbar justering.

8. EU-frågor

9. Inkomna skrifter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 25 april kl. 10.30).

Följande handling bifogas

Arbetsplan

Bilagor