Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-11 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Barn som bevittnat våld (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:166 Barn
som bevittnat våld jämte motioner.
-LF-

Utkast till utskottets betänkande JuU19 bifogas.

2. En modernare kriminalvårdslag (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:123 En
modernare kriminalvårdslag jämte motioner.
-TL-

Utkast till utskottets betänkande JuU33 bifogas.

3. Ingripande mot unga lagöverträdare (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:165 Ingripanden
mot unga lagöverträdare jämte motioner.
-MG-

Utkast till utskottets betänkande JuU34 bifogas.

4. Provisoriska pass för barn (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:144 Utfärdande
av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige
jämte motioner.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande JuU37 bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 16 maj kl. 10.30).

Bilagor