Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-18 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:38

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:38
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Specialdomstolen för Sierra Leone (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:93
Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone.
-LF-

Utkast till utskottets betänkande JuU21 bifogas.

2. Hemlig rumsavlyssning (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:178
Hemlig rumsavlyssning jämte motioner.
-MM-

Utkast till utskottets betänkande JuU26 bifogas.

3. Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga
brott
(justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:177
Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
jämte motioner.
-LF-

Utkast till utskottets betänkande JuU30 bifogas.

4. Skyddsidentitet (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:149
Kvalificerad skyddsidentitet jämte motioner.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande JuU31 bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 30 maj kl. 10.30).

Bifogade handlingar

1. PM från Uppföljningsgruppen
2. Anmälan till Rikskriminalpolisen

Bilagor