Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-27 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 20 oktober 2005.

2. Åklagarmyndigheten
Behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen
för 2006, utgiftsområde 4, volym 3 anslaget 4:3.
-KS-

PM, recit och motionshäfte bifogas.

3. Ekobrottsmyndigheten
Behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen
för 2006, utgiftsområde 4, volym 3 anslaget 4:4.
-KS-

PM, recit och motionshäfte bifogas.

4. Brottsoffermyndigheten och Ersättning för skador
p.g.a brott
Behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen
för 2006, utgiftsområde 4, volym 3 anslagen 4:10 och 4:11.
-TL-

PM, recit och motionshäfte bifogas.

5. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2005/06:A365 yrkande 1 av
Maria Hassan (s) från arbetsmarknadsutskottet.
-KS-

Motionen bifogas.

Omedelbar justering.

6. Rubrik till 6 kap. brottsbalken
-KS-

PM bifogas.

7. EU-frågor

8. Inkomna skrifter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 8 november 2005 kl. 10.30).

OBS! I anslutning till sammanträdet (kl.10.30) kommer den
narkotikapolitiska samordnaren Björn Fries tillsammans med
medarbetarna Åsa Magnusson och Håkan Leifman till utskottet
och informerar om arbetet med narkotikahandlingsplanen.

Bilagor