Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-10 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Domstolsväsendet m.m.
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1
Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 4,
volym 3, anslaget 4:5.
-LF-

PM och motionen bifogas.

2. Polisorganisationen, Säkerhetspolisen
Behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen
för 2006, utgiftsområde 4, volym 3, anslagen 4:1 och 4:2.
-MM-

PM, recit och motionshäften bifogas.

3. Europeisk brottsskadeersättning
Behandling av proposition 2005/06:26 Europeisk
brottsskadeersättning jämte motioner.
-LF-

PM, propositionen och motionerna bifogas.

4. Utvidgad användning av DNA-tekniken inom
brottsbekämpningen
Behandling av proposition 2005/06:29 Utvidgad användning
av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen m.m. jämte
motioner.
-MM-

PM, propositionen och motionerna bifogas.

5. En effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden
Behanding av proposition 2005/06:10 En effektivare prövning
av hyres- och arrendeärenden jämte motioner.

PM, propositionen och motionerna bifogas.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 15 november kl. 10.30)

Följande handlingar bifogas

1. Inbjudan - Svensk Juriststämma

2. Inbjudan - Folk och Försvars Rikskonferens

Bilagor