Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2007-09-13 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:39

Föredragningslista

Justitieutskottet 2006/07:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:39
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 17-18 september 2007
Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar.

Underlag bifogas.

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 27 september kl. 10.00.

Bilagor