Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-03 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista

Justitieutskottet 2007/08:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 25 mars 2008.

2. Unga lagöverträdare (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2006 och 2007.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande 2007/08:JuU16 bifogas.

3. Fråga om samordning av kolliderande lagförslag
-PFZ-

PM bifogas.

Omedelbar justering.

4. Fråga om tid för överläggning
-KS-

PM bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 8 april 2008 kl. 11.00.


Bilagor