Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-10 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista

Justitieutskottet 2007/08:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte
Departementsrådet Mikael Tollerz med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 18 april 2008.

2. Överläggning med regeringen (kl. 10.30)
Överläggning enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen angående
a) förslag till rambeslut om en europeisk övervakningsorder
b) förslag till rambeslut om utevarodomar.
-KS-

Underlag bifogas.

3. Godkännande av Prümrådsbeslutet
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:83 Godkännande av Prümrådsbeslutet jämte motioner (JuU20).
-MM-

4. En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation
Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation jämte motioner (JuU19).
-LF-

Skrivelsen, motioner och PM bifogas.

5. Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare
Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare jämte motioner (JuU25).
-CB-

Proposition, motioner och PM bifogas.

6. Passmyndigheter utomlands
Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:66 Passmyndigheter utomlands (JuU17).
-MM-

Proposition och PM bifogas.

7. Riksdagens skrivelser till regeringen
Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen, såvitt avser justitieutskottets beredningsområde.
-SS-

Skrivelsen och PM bifogas.

8. EU-frågor

9. Inkomna skrifter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 22 april 2008 kl. 10.00.


Bilagor