Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-24 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:25

Föredragningslista

Justitieutskottet 2007/08:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:25
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Kriminalvården
Generaldirektör Lars Nylén informerar.

2. Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri
a) Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:53 Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri jämte motioner och yttrande.
-PFZ-

Propositionen, PM, motioner och yttranden bifogas.

b) Övertagande av motioner från annat utskott.
Fråga om övertagande av motionerna 2007/08:C204 och 2007/08:C336 från civilutskottet.
Motionerna bifogas under a)

Omedelbar justering.

3. Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet
Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:68 Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet jämte motion.
-MM-

Propositionen, PM och motion bifogas.

4. Rekrytering av domare
Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:113 Rekrytering av domare jämte motion.
-LF-

Propositionen, PM och motion bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 6 maj 2008 kl. 11.00.


Bilagor