Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2007/08:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:30
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 15 maj 2008.

2. Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:141 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder jämte motion (JuU22).
-KS-

Utkast till utskottets betänkande JuU22 bifogas.

3. Rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen (justering)
Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:84 Rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen jämte motioner (JuU23).
-CB-

Utkast till utskottets betänkande JuU23 bifogas.

4. En modernare rättegång - några ytterligare frågor
Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:139 En modernare rättegång - några ytterligare frågor jämte motion (JuU31).
-MM-

PM, propositionen, motion och civilutskottets yttrande bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 29 maj 2008 kl. 10.00.
Bilagor