Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-29 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:31

Föredragningslista

Justitieutskottet 2007/08:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:31
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte
Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 5-6 juni 2008.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 20 maj 2008.

3. EU-frågor

4. Inkomna skrifter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 5 juni 2008 kl. 10.00.


Bilagor


Yttrande från Lagrådet