Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2008-06-05 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:32

Föredragningslista

Justitieutskottet 2007/08:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:32
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 22 och den 29 maj 2008.

2. Godkännande av rådets beslut om åtkomst till VIS för brottsbekämpande ändamål (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:132 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott jämte motion.
-MM-

Utkast till utskottets betänkande JuU27 bifogas.

3. En modernare rättegång - några ytterligare frågor (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:139 En modernare rättegång - några ytterligare frågor jämte motion.
-MM-

Utkast till utskottets betänkande JuU31 bifogas.

4. Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:144 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande JuU24 bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Fråga om uppdrag åt presidiet att justera protokollet från sammanträdet den 5 juni 2008

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 15 juli kl. 11.00.

Bilagor