Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista

Justitieutskottet 2008/09:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 9 december 2008.

2. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet
Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:70 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet jämte motioner (JuU13).
-TO-

PM, propositionen, motioner, yttrande från FiU och skrivelser från Svenska Bankföreningen och Advokatsamfundet bifogas.

3. Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang
Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang jämte motioner (JuU18).
-MLS-

PM, proposition och motionshäfte bifogas.

4. EU-frågor

5. Inkomna skrifter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 29 januari 2009.


Bilagor


Meddelande från Europaparlamentet angående användande av passageraruppgifter