Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-29 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista

Justitieutskottet 2008/09:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 16 december 2008 och den 22 januari 2009.

2. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:70 genomförande av trdje penningtvättsdirektivet jämte motioner (JuU13).
-TO-

Utkast till utskottets betänkande 2008/09:JuU13 bifogas.

3. Särskild utlänningskontroll
Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2008/09:89 2008 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll (JuU14).
-PFZ-

PM och skrivelse bifogas.

4. Överlämnande av motion till annat utskott
Fråga om överlämnade av
a) motion 2007/08:Sk323 yrkande 2 av Anne-Marie Pålsson (m) till skatteutskotttet,
b) motion 2008/09:So463 yrkande 4 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) till civilutskottet.

Utdrag ur motionerna.

Omedelbar justering.

5. Övertagande av motion
Fråga om övertagande av motion 2008/09:C458 yrkande 4 av Amineh Kabaveh (v) från civilutskottet.

Utdrag ur motionen bifogas.

Omedelbar justering.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 10 februari 2009 kl. 11.00.

Bilagor