Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-19 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista

Justitieutskottet 2008/09:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 17 mars 2009.

2. Våldsbrott och brottsoffer
Utskottet behandlar motioner från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008 (JuU20).
-AB-

PM, recit och motionshäfte bifogas.

3. Processrättsliga frågor
Utskottet behandlar motioner från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008 (JuU24).
-MLS-

PM, recit och motionshäfte bifogas.

4. EU-frågor

5. Inkomna skrifter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 26 mars 2009 kl. 10.00.

Bilagor