Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2009-09-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:33

Föredragningslista

Justitieutskottet 2008/09:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 1 september 2009.

2. Yttrande till annat utskott
Behandling av fråga om yttrande till försvarsutskottet över regeringens proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning jämte motion.
-PFZ-

PM, proposition och motion bifogas.

3. EU-frågor

4. Inkomna skrifter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 17 september 2009 kl. 10.00.

Bilagor