Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte samt regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan i utkast till lagstiftningsakter (PE-CONS 1/10 och PE-CONS 2/10)
Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 25-26 februari 2010.

Dokument bifogas.

2. Fråga om överläggning med regeringen angående initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern
PM bifogas.

Omedelbar justering.

3. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 16 februari 2010.

4. Internationella kvinnodagen i Europaparlamentet
Beslut om deltagande i uppmärksammande av Internationella kvinnodagen i Europaparlamentet den 16 mars 2010.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 2 mars 2010 kl. 11.00.


_________

JO-beslut

Bilagor