Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-27 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:35
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte
Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 3-4 juni 2010.
Dokument bifogas.

2. Protokollsjustering
Protokoll från sammanträdet den 20 maj 2010.
Protokoll bifogas.

3. Barn under 15 år som misstänks för brott (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:105 Barn under 15 år som misstänks för brott jämte motion (JuU25).
-AB-
Utkast till utskottets betänkande 2009/10:JuU25 bifogas.

4. Uppskovsbetänkande (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:181 Utnämning av ordinarie domare (JuU24), m.fl. ärenden för uppskov.
-AB-
Utkast till utskottets betänkande 2009/10:JuU24 bifogas.

5. Mark- och miljödomstolar
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar (JuU27) jämte motion.
-MK-
PM och motionen bifogas.

6. Rättelse i brottsbalken
Utskottet behandlar frågan om att ta initiativ till en rättelse i brottsbalken.
-KS-
PM bifogas.

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 3 juni kl. 10.00.

Bilagor