Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2009-10-15 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte
Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 23 oktober 2009.

2. Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:218 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen jämte motioner (JuU3).
-AB-

PM, proposition och motioner bifogas.

3. Brott mot internationella brottmålsdomstolens rättskipning
Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:226 Brott mot internationella brottmålsdomstolens rättskipning (JuU4).
-HL-

PM och proposition bifogas.

4. Förfarandet när ett beslag har hävts
Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:227 Förfarandet när ett beslag har hävts (JuU5).
-MK-
PM och proposition bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 20 oktober 2009 kl. 11.00.

Bilagor


JO-beslut