Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2009-11-19 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 5 och den 10 november 2009.

2. Immunitet för stater och deras egendom (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:204 Immunitet för stater och deras egendom.
-MK-

Utkast till utskottets betänkande JuU2 bifogas.

3. Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning samt ändringar i brottsbalken med anledning av Lissabonfördraget (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:226 Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning samt behandlingen av frågan om ändringar i brottsbalken (utskottets initiativ) med anledning av Lissabonfördragets ikraftträdande.
-KS-

Utkast till utskottets betänkande JuU4 bifogas.

4. Inledning samt Utgiftsramen och anslagen (prel.justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 4, volym 3.
-CB-, -HL-

Utdrag ur utkast till utskottets betänkande JuU1 bifogas.

5. Motioner utan anslagseffekt för budgetåret 2010
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 4, volym 3 (JuU1).
-CB-, -HL-

PM, recit och motionshäfte bifogas.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 26 november 2009 kl. 10.00.

Bilagor


Resolution från den 18:e parlamentariska Östersjökonferensen
Plånboksinlägg